top of page

טיפים ועצות מועילות

הנה כמה דברים נוספים שכדאי לתת להם תשומת לב:

רצוי לתכנן את מועד הדיקור בהתחשב במקום העבודה ולהודיע על היעדרות של יומיים.

חשוב לבצע את התבחין המשולש לפני דיקור מי שפיר, בכל מקרה. לא לשם קביעת מידת הסיכון לתסמונת דאון אלא כגיבוי לבדיקת החלבון העוברי במי השפיר. לא ניתן לבדוק זאת לאחר הדיקור אלא הדגימה צריכה להילקח לפני הדיקור.

חשוב שהרופא המבצע יעשה את האולטרסאונד בעצמו בזמן הדיקור ולא ייעזר ברופא אחר שיחזיק את המתמר עבורו ויכוון אותו למקום הדיקור. כך יש לו יותר שליטה על המחט ויתר מהירות תגובה אם העובר זז במקרה (עם חלקים רגישים) לכוון המחט.

זריקת ה-  ANTI-D  ניתנת ללא תשלום לנשים שזכאיות לבדיקת מי שפיר על פי ההתוויות של משרד הבריאות . נשים שאינן זכאיות צריכות להביא אתן את הזריקה. קופת החולים תנפיק אותה ללא תשלום.

לנשים מעל גיל 35 יש פטור מתשלום עבור בית החולים אבל צריך להצטייד בתעודת זהות.

לכל הזוגות המתכננים הריון ובכלל, מומלץ מאד לרכוש תכנית של ביטוח בריאות. חלק מתוכניות הביטוח המשלים  המוצעות על ידי קופות החולים (מושלם, משלים, פלטינום, מכבי שלי, מאוחדת שיא ,לאומית זהב וכו') אינן מכסות מספיק את עלויות הבדיקות שמחוץ לסל ולנשים שאינן זכאיות (בדיקות הסקר הגנטי המורחב, סקירת המערכות הפרטית, דיקור מי שפיר ומעקב הריון אצל מומחה פרטי). בשירותי בריאות כללית למשל, סל ההריון הוגבל לאחרונה  ל-2000 ש"ח בלבד לכל הריון במקום 8000 ש"ח לכל ההריונות כפי שהיה קודם לכן. בכל מקרה כדאי להרחיב את הפוליסה הקיימת בקופה לתכנית הביטוח המשלים הרחבה ביותר באותה קופה. הפוליסות הפרטיות הן מורכבות ולעתים קשות להבנה אבל הרופא שמכיר אותך יוכל לייעץ לכם בנושא זה. תוכניות הביטוח הפרטי, שלא קשורות לקופות החולים, מכסות  עלויות ניכרות ממעקב ההריון הרגיל ושווה לבדוק את הכיסוי בהן או להרחיבן לקראת הריון. כיוון שבכולן נדרשת תקופת המתנה ("אכשרה") הנעה בין 6 ל-9 חדשים כדאי להיערך בהתאם. שווה לשלם את הפרמיה (שאינה גבוהה מאד בזוגות צעירים לפני ההריון הראשון) כדי שאפשר יהיה לתבוע מהביטוח את עלויות הבדיקות השונות.

 

 כדאי לבדוק גם אם הביטוח הקבוצתי שנרכש על ידי מקום העבודה מכסה עלויות של מעקב ההריון.  זה עשוי לחסוך לכם עלויות רבות ומשתלם!!!

Drawing of Owl
bottom of page