top of page

סקירת מערכות בשליש השלישי להריון

בדיקת אולטרהסאונד.jpg

באופן רגיל במהלך ההריון מבוצעת סקירת מערכות אחת בשבועות 19 – 23.

אשה שרוצה לבצע סקירת מערכות מוקדמת יותר עושה אותה באופן פרטי כבר בשבועות 14 – 16.

לאחרונה קיימת דרישה, אשר יש לה גם הצדקה עובדתית, לבצע סקירה נוספת של חלק ממערכות העובר גם בשליש השלישי של ההריון בשבועות 30-33. זה הזמן שבו מבוצעת בדרך כלל הערכת המשקל של העובר אבל ללא סקירה של מערכותיו. הערכת המשקל יכולה להתבצע גם על ידי טכנאית אולטרה-סאונד בעוד שסקירה תיעשה רק על ידי רופא מומחה באולטרה-סאונד.

מתוך הניסיון הקליני של הרופאים המבצעים גם את הערכת המשקל עולה כי לא אחת מתגלים בשבועות אלה ממצאים סונוגרפיים בעובר שלא היו קיימים אפילו בזמן סקירת המערכות המאוחרת. כך למשל שינויים במבנה המוח, הריאות, חלל הבטן או הגפיים יכולים להתגלות רק בשלבי ההריון המתקדמים יותר. גילוי ממצאים אלה יביא לצורך של אבחון גנטי, גם בשלב מתקדם זה, ומתן ייעוץ מתאים לבני הזוג באשר לניהול המשך ההריון.

אין רשימה מקובלת של המערכות שיש לבחון אותן מחדש בשליש השלישי של ההריון וכל רופא שם את הדגשים שנראים לו מהותיים לבדיקה. גם אין מגדירים אותה כסקירת מערכות אלא כבדיקה בשליש השלישי.

המערכות שבדרך כלל יש לשים לב אליהן במיוחד בבדיקה הזו הן:

מבנה המוח, התפתחות קפלי המח, גודל חדרי המח וקיומו של קו האמצע

מרקם הריאות

מבנה הלב

שלמות הסרעפת, מיקום הקיבה

מבנה המעיים

מבנה הכליות

אורך עצמות הגפיים ותנועות במפרקים הגדולים ושל האצבעות

עמדת כפות הרגליים יחסית לשוקיים

כמות מי השפיר

אורך ומבנה תעלת צואר הרחם

תלתמימד שלי4.jpg
bottom of page