top of page

בדיקות האבחון בהריון

במהלך ההריון עומדות לרשותנו הרבה מאד בדיקות וכולן נועדו לבחון את תקינותו של העובר.

מבין הבדיקות אציין את העיקריות:

בדיקות הסקר הגנטי

שקיפות עורפית

סקירת מערכות

בדיקות הסקר להערכת הסיכון לתסמונת דאון

דיקור מי השפיר

בדיקת סיסי השליה

Doctor and Patient
Doctor Checking a Form
bottom of page